அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 31 July 2017

மத்திய மாநில அரசு SC/ST ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவை

மத்திய மாநில அரசு SC/ST ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் சேரை.குமார் இளையராஜா தமிழ்குட்டி தோழர்களுடன் கலந்து கொண்டு கண்டனத்தை பதிவு செய்தோம்
ஆதித்தமிழர் பேரவை
நெல்லை
மகிழ்ச்சி
Comment

No comments:

Post a comment