அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

நேற்றைய ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் வீட்டுமனை பட்டா கோரி கவண ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பத்திரிகை செய்தி


நேற்றைய ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம் மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் வீட்டுமனை பட்டா கோரி கவண ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பத்திரிகை செய்தி

No comments:

Post a comment