அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

மின்சார வாரிய செயற்பொரியாளர் தாமோதரனை கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில்.. ஆதித்தமிழர்பேரவை


மின்சார வாரிய செயற்பொரியாளர் தாமோதரனை கண்டித்து நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில்..
ஆதித்தமிழர்பேரவை சார்பில் மாவட்ட துணைசெயலாளர்கள் விடியல்அரசு திருக்குமரன் பாளை ஒன்றிய செயலாளர் தமிழ்குட்டி போன்ற தோழர்கள் கலந்து கொண்டோம்...

No comments:

Post a Comment