அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 26 July 2017

ஆதித்தமிழர் பேரவை கரூர் மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம்

ஆதித்தமிழர் பேரவை
கரூர் மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டம்
"""""""'''''''''''''""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
மாமன்னர் ஒண்டிவீரன் நினைவு நாளில்
நெல்லையில்
சிறை நிரப்பும் போராட்டம் குறித்து
ஆலோசனை கூட்டம் எனது தலைமையில் நடைபெற்றது

இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக
மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர்( துணை)
தோழர் வீரமுருகன்
கலந்துகொண்டு கருத்துரை.

No comments:

Post a comment