அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 31 July 2017

மாமன்னர ஒன்டிவீரனார் நினைவு தினம் விருதுநகர் மாவட்ட செயற்குழு

ஆகத்து 20 ஒண்டிவீரன் வீரவணக்கம்நிகழ்வும் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும்சிறைநிரப்பும் போராட்டம் பற்றிய ஆலோசனை கூட்டம் விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளர் பூவை. ஈஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்றது
Comment

No comments:

Post a comment