அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 23 October 2018

டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் பேரவை வலுபடுத்தும் பணியில் சேலம் மாநகரில்.

டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் பேரவை வலுபடுத்தும் பணியில் சேலம் மாநகரில்.
தருமபுரி தொழிலாளர் தோழர்களை சந்தித்து இயக்கம் துவங்க ஆலோசனை மாநில டாஸ்மாக் பணியாளர் பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் முகிலரசன் தலைமையில் தோழர்கள்
தகவல்
ஊடகப்பிரிவு
No comments:

Post a comment