அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 21 October 2018

மாவீரன் செகுடந்தாளிமுருகேசன் நினைவு நாளில் "தனித்தொகுதிகளில் அருந்தியர்களுக்கு சமூகநீதி" பேரணி

சாதி ஒழிப்புப் போராளி மாவீரன் செகுடந்தாளிமுருகேசன் நினைவு நாளில் "தனித்தொகுதிகளில் அருந்தியர்களுக்கு சமூகநீதி"
கோரிக்கையை வலியுறுத்தி

வீரவணக்க நினைவேந்தல் பேரணி

அழைக்கிறார்
ஆதித்தமிழர்களின் முகவரி

அய்யா அதியமான்

திருப்பூர்
ஆதித்தமிழர் பேரவை


No comments:

Post a comment