அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 20 October 2018

மதுரை திருமண நிகழ்வில் அய்யா அதியமான்ஆதித்தமிழர் குடும்ப சுயமரியாதை திருமண நிகழ்வில் ஆதித்தமிழர்களின் தலைமகன் பெரியார் மாணவண் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துக்களையும் சுயமரியாதை திருமணத்தின் அவசியத்தையும் எடுத்துக்கூறினார் உடன் திரளான பேரவையினர்
19.10.18No comments:

Post a comment