அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 10 October 2018

ஒட்டன் சத்திரம் கள்ளிமந்தயத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி தலைமையி நிலம் எங்கள் உரிமை நடைபெற்ற போராட்டத்தில் அணைத்து கட்சி ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்து கோரிக்கை வலியுறுத்தி பேசினார்

திண்டுக்கல் ஒட்டன் சத்திரம் கள்ளிமந்தயத்தில்  தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி தலைமையி நிலம் எங்கள் உரிமை நடைபெற்ற போராட்டத்தில் அணைத்து கட்சி ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் கலந்து கோரிக்கை  வலியுறுத்தி பேசினார்No comments:

Post a comment