அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 10 October 2018

மனோன்மணியம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் - அய்யா அதியமான் கண்டனம்

#மனோன்மணியம் #பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்திய காவல்துறை மீது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழில் தேர்வு எழுதுவது தமிழ்நாட்டில்மறுக்கப்படும் அவலம் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. தமிழர்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய ஒன்று.- அய்யா #அதியமான் கண்டனம்

No comments:

Post a comment