அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 20 October 2018

வேலுநாச்சியர் நினைவிடத்தில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.வேலுநாச்சியர் நினைவிடத்தில்
அனைத்து சமுதாயத்தின் விடுதலை அய்யா அதியமான் அவர்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார்.No comments:

Post a comment