அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 7 December 2015

டிசம்பர் 10 தேனி பகுதியில் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற கோரியும் ,மதுவெறி மதவெறி சாதி வெறியை கண்டித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் கண்டன ஆர்பாட்டம்

டிசம்பர் 10 தேனி பகுதியில் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற கோரியும் ,மதுவெறி மதவெறி சாதி வெறியை கண்டித்து ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் கண்டன ஆர்பாட்டம்




No comments:

Post a Comment