அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 14 December 2015

டிசம்பர் 19 ல் சேலத்தில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் "மக்களை பிளவுபடுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு" மாநாடு.

டிசம்பர் 19 ல் சேலத்தில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் திராவிடர் விடுதலை கழகம் நடத்தும் "மக்களை பிளவுபடுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு"
 மாநாடு.

அணிதிரள்வீர் சமூகநிதியை காக்க.


No comments:

Post a Comment