அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 10 December 2015

20.12.15 தர்மபுரியில் கொடியேற்று விழா மற்றும் மாபெரும் அரசியல் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம் அழைக்கிறார் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான் !!!


20.12.15 தர்மபுரியில் கொடியேற்று விழா மற்றும் மாபெரும் அரசியல் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம் அழைக்கிறார் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான் !!!

இடம் வள்ளலார் மைதானம்
தருமபுரிNo comments:

Post a Comment