அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 27 December 2015

27.12.15 அன்று கரூர் தாந்தோனி ஒன்றியம்,பொம்மனத்துபட்டி ஊரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை புதிய கிளைஅமைக்கப்பட்டது.

27.12.15 அன்று கரூர் தாந்தோனி ஒன்றியம்,பொம்மனத்துபட்டி ஊரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை புதிய கிளைஅமைக்கப்பட்டது.
திரளான பேரவை தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்No comments:

Post a Comment