அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 11 December 2015

13.12.15 அன்று" பரிதவிக்கும் தமிழினம் பார்த்து ரச்கிக்கும் உலக (இந்திய) வல்லாதிக்கமும் உடுமலைபேட்டை முற்போக்கு அமைப்பு நடத்தும் காணொலிக் கருத்தரங்கில் தலைமை தாங்கும் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர் ஈழவேந்தன்

13.12.15 அன்று"  பரிதவிக்கும் தமிழினம் பார்த்து ரச்கிக்கும் உலக (இந்திய) வல்லாதிக்கமும் உடுமலைபேட்டை முற்போக்கு அமைப்பு நடத்தும் காணொலிக் கருத்தரங்கில் தலைமை தாங்கும் ஆதித்தமிழர் பேரவை தோழர் ஈழவேந்தன் 
No comments:

Post a Comment