அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 23 December 2015

டிசம்பர் 24 பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் நினைவு தினம் சென்னையில் அய்யா அதியமான் தந்தை பெரியார் சிலைக்கு மரியாதையை செலுத்தினார் (தமிழகம் முழுவதும் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் தந்தை பெரியாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்)

டிசம்பர் 24 பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் நினைவு தினம் தமிழகம் முழுவதும்  ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் தந்தை பெரியாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தினர் சென்னை அய்யா அதியமான் பெரியார் சிலைக்கு மரியாதையை செலுத்தினார்No comments:

Post a Comment