அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 14 December 2015

சேலம் ஆதித்தமிழர் பேரவை )துன்பப்படும் தூய்மைத் தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்க சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை.

சேலம் ஆதித்தமிழர் பேரவை )துன்பப்படும்  தூய்மைத் தொழிலாளர்களை மீட்டெடுக்க சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முற்றுகை.

No comments:

Post a Comment