அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 3 January 2016

(1-1-2016) அன்று மாவீரன் கஞ்சிமலையின் ஒன்பதாம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு திருப்பூர் மாவட்ட செயலாளர் தங்கவேல் தலைமையில் நடைபெற்றது

(1-1-2016) அன்று மாவீரன் கஞ்சிமலையின் ஒன்பதாம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு திருப்பூர் மாவட்ட செயலாளர் தங்கவேல் தலைமையில் வீரக்குமார் வெள்ளிமலை முருகன் வீரன் பூக்கடை இராமன் பல்லடம் அண்ணாத்துரை ச.சு.ஆனந்தன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டர்
No comments:

Post a Comment