அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 10 January 2016

பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்த ஆதித்தமிழர் பேரவை‬ ‪ துணைப்பொதுச்செயலாளர்‬ தோழர் ‪நெல்லை மாயா‬ 9.1.2016 அன்று காலை விடுதலை செய்யப்பட்டார்

பொய் வழக்கு போட்டு கைது செய்த ஆதித்தமிழர் பேரவை‬ ‪ துணைப்பொதுச்செயலாளர்‬ தோழர் ‪நெல்லை மாயா‬ 9.1.2016 அன்று காலை விடுதலை செய்யப்பட்டார்.அவரை நெல்லை மாவட்ட பேரவை தோழர்கள் நேரில் சென்று வரவேற்றனர்.

No comments:

Post a Comment