அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 4 January 2016

திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் ஒன்றியம் எதுமழை கிராமத்தில் ஐயா அருந்ததிமைந்தன் அவர்கள் தலைமையில் பேரவையினர் மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை குறித்து ஆய்வு நடத்தினர்

திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் ஒன்றியம்
எதுமழை கிராமத்தில் ஐயா அருந்ததிமைந்தன்
அடிப்படை வசதிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் 2016
உறுப்பினர் சேர்க்கை பணியிலும் உள்ளார்


No comments:

Post a Comment