அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 3 January 2016

அடிமை தொழிலிருந்து விடுபட்டு சுய தொழில் செய்து வரும் அருந்ததியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் ரௌடிகளை உடனே கைது செய் ஆதித்தமிழர் பேரவை எச்சரிக்கை

அடிமை தொழிலிருந்து விடுபட்டு சுய தொழில் செய்து வரும் அருந்ததியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் ரௌடிகளை உடனே கைது செய் ஆதித்தமிழர் பேரவை தெ.கல்லுபட்டி ஒன்றியம் மதுரை தெற்கு மாவட்டத்தின் எச்சரிக்கைNo comments:

Post a Comment