அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 26 January 2016

ஆதித்தமிழர் பேரவை‬ நிறுவனர் அய்யா ‪ அதியமான்‬ அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் படி ‪‎திருவண்ணாமலை‬ மாவட்ட தோழர்களை சந்தித்து பேரவை பற்றிய விழிப்புணர்வு செய்தனர்

ஆதித்தமிழர் பேரவை‬ நிறுவனர் அய்யா ‪ அதியமான்‬ அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் படி  ‪‎திருவண்ணாமலை‬ மாவட்ட தோழர்களை சந்தித்து பேரவை பற்றிய விழிப்புணர்வு வழங்கிய போது

வேலூர் மாநகர மாவட்ட செயளாலர் ‪‎க செந்தில்_குமார்‬.
வடக்கு மாவட்ட செயளாலர் ‪இரா ராஜா கோபல்‬. மற்றும் திருவண்ணமலை மாவட்ட தோழர்கள்....

விரைவில் ஆதித்தமிழர் பேரவை திருவண்ணமலை மற்றும் புதுச்சேரியிலும்.


No comments:

Post a Comment