அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 22 January 2016

30.1.16 அன்று விழுப்புரத்தில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் மக்களை பிளவு படுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு மாநாடு

30.1.16 அன்று விழுப்புரத்தில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் மக்களை பிளவு படுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு மாநாடு

No comments:

Post a Comment