அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 11 January 2016

சென்னையில் அய்யாஅதியமான்‬ அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் வெள்ளத்தால் பாதித்த மக்களுக்கு ஓர் ஆறுதல் விழா தமிழ் புத்தாண்டு-பொங்கல் விழா

சென்னையில்‬...13.1.2016
திராவிடர் விடுதலை கழகம்‬ சார்பில்
ஆதித்தமிழர் பேரவை‬ நிறுவனர் அய்யாஅதியமான்‬ அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் வெள்ளத்தால் பாதித்த மக்களுக்கு ஓர் ஆறுதல் விழா
தமிழ் புத்தாண்டு-பொங்கல் விழா

No comments:

Post a Comment