அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 4 January 2016

4.11.16 அன்று கரூர் மாவட்டம் கடவூர் ஒன்றியம், சின்னாம்பட்டி பகுதி பறையர் சமூகத்தை சேர்ந்த தோழர் வைரமாணிக்கம் அவர்கள் தன்னை ஆதித்தமிழர் பேரவையில்இணைத்து கொண்டார்.

4.11.16 அன்று கரூர் மாவட்டம் கடவூர் ஒன்றியம், சின்னாம்பட்டி பகுதி
பறையர் சமூகத்தை சேர்ந்த தோழர் வைரமாணிக்கம் அவர்கள் தன்னை
ஆதித்தமிழர் பேரவையில் மாவட்ட அலுவலத்தில் தோழர் முல்லையரசு முன்னிலையில் இணைத்து கொண்டார்...
No comments:

Post a Comment