அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 1 November 2015

இன்று 1.11.2015 ,அருந்ததி மைந்தன் பேத்தியும் ,தோழர் சோழனின் மகளுமான குழந்தை ஜனனி தனது 12 வது பிறந்த நாளை நிறுவனருடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்.

இன்று 1.11.2015 ,அருந்ததி மைந்தன் பேத்தியும் ,தோழர் சோழனின் மகளுமான குழந்தை ஜனனி தனது 12 வது பிறந்த நாளை நிறுவனருடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்.


No comments:

Post a comment