அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 26 November 2015

ஆதித்தமிழர் பேரவை திண்டுக்கல் மாவட்டம் நீலகொடை ஒன்றியம் கமலபுரம் புதிய கிளை திறக்கப்பட்டு நீலசெங்கொடி ஏற்றப்பட்டு வீரமங்கை இராணி அவர்களுக்கு காளிராஜ் மற்றும் தோழர்கள் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்ஆதித்தமிழர் பேரவை திண்டுக்கல் மாவட்டம் நீலகொடை ஒன்றியம் கமலபுரம் புதிய கிளை திறக்கப்பட்டு நீலசெங்கொடி ஏற்றப்பட்டு வீரமங்கை இராணி அவர்களுக்கு காளிராஜ் மற்றும் தோழர்கள் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்


No comments:

Post a comment