அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 16 November 2015

ஆதித்தமிழர் பேரவை மதுரை தெற்கு மாவட்டம் உசிலம்பட்டி ஒன்றிய செயலாளர் திருமணவிழா

ஆதித்தமிழர் பேரவை மதுரை தெற்கு மாவட்டம்
உசிலம்பட்டி ஒன்றிய செயலாளர்
திருமணவிழா
இனையோர்
சின்னையா -அழகு
மண்டபத்தில் மணமக்களை
இந்த தலைமுறையை தியாக
தலைமுறையாக்குவோம்!!!
அடுத்த தலைமுறையை விடுதலை தலைமுறையாக்குவோம்
என வாழ்த்தி
வாழ்த்துகளுடன்.
மதுரை தெற்கு மாவட்டம்.

No comments:

Post a comment