அண்மையச்செய்திகள்

Saturday, 28 November 2015

29.11.2015 அன்று கரூரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறி க்கு எதிரான கருத்தரங்கம் மற்றும் கொடியேற்று விழா

29.11.2015 அன்று கரூரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நடத்தும் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறி க்கு எதிரான கருத்தரங்கம் மற்றும்
கொடியேற்று விழா

கருத்துரை வழஙகுகிறார்
நீலப்படை தளபதி
பொதுச்செயலாளர்
ஆ.நாகராசன்

ப.பெருமாவளவன்
நிதிசெயலாளர்,

மாநில துணை பொதுசெயலாளர்கள்
வழக்கறிஞர் ஆனந்தன்,
நாமக்கல் சுப்பிரமணி


மற்றும் பேரவை மாநில மாவட்ட ஒன்றிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்கின்றனர்.

No comments:

Post a comment