அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 25 November 2015

நவம்பர் 26' 2015 தோழர் இராணி அவர்களின் நினைவு நாளிற்கு ஆதித்தமிழர் பேரவை மாவட்ட ஒன்றிய வாரியாக அடிக்கப்பட்ட பதாகைகள்

நவம்பர் 26' 2015 தோழர் இராணி அவர்களின் நினைவு நாளில் திருச்சியில் நடைபெறவிருக்கும் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறிக்கு எதிராக ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெறவிருக்கும் கருத்துரிமை பொதுக்கூட்டத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டம் ,ஒன்றியம் சார்பாக அடிக்கப்பட்ட எழுச்சிகரமான வாசகஙக்ள் கொண்ட பதாகைகள்.
No comments:

Post a comment