அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 16 November 2015

மதுரையில் பள்ளர் சாதிவெறியரகளால் பாதிக்கப்பட்ட அருந்ததிய மக்களை அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனை சென்று ஆதித்தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்கள் இன்று சந்தித்தார்.

மதுரையில் பள்ளர் சாதிவெறியரகளால் பாதிக்கப்பட்ட அருந்ததிய மக்களை அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனை சென்று ஆதித்தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்கள் சந்தித்தார்.
உடன் மதுரை மாவட்ட பேரவையினர்No comments:

Post a comment