அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 16 November 2015

கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசு அவர்களை தலைவர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்

தற்போது.. 16.11.15
கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசு அவர்களை தலைவர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் .அருகில் பேரவை பொது செயலாளர் அவர்கள்..No comments:

Post a comment