அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 4 November 2015

தலைநகர் சென்னையில் ஆதித் தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அய்யா அதியமான் சார்பில் பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் கம்யூனிஸ்ட் (மா - லெ) நடத்தும் சாதி வெறி அரசியல் எதிர்ப்பு - சாதி ஒழிப்பு மாநாடு

தலைநகர் சென்னையில்  ஆதித் தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அய்யா அதியமான் சார்பில் பொதுச்செயலாளர் அண்ணன் நாகராசன் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் கம்யூனிஸ்ட் (மா - லெ) நடத்தும்

சாதி வெறி அரசியல் எதிர்ப்பு - சாதி ஒழிப்பு மாநாடு
 (ஆய்வரங்கம் அரசியலரங்கம் )

நாள் - நவம்பர் 7 2015
இடம் - பாலமுருகன் திருமண மண்டபம் \மாதவரம் சென்னைNo comments:

Post a Comment