அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 29 November 2015

தலைநகரில் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துரை ஆற்றவிருக்கும் "மக்களை பிளவு படுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு" மாநாடு

தலைநகரில் ஆதித்தமிழர்களின் அறிவாசான் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துரை ஆற்றவிருக்கும்

"மக்களை பிளவு படுத்தும் பார்பன மதவாத எதிர்ப்பு" மாநாடு

சென்னையில்
மாலை 6.00 மணிக்கு திறந்தவெளி மாநாடு
நாள் : 01.12.2015 செவ்வாய்கிழமை.

வாருங்கள் தோழர்களே மக்களை பிளவு படுத்தும் பார்பன மதவாதத்தை எதிர்போம்
சமூக நீதியை காப்போம்.


No comments:

Post a comment