அண்மையச்செய்திகள்

Monday, 16 November 2015

விபத்தில் கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசு அவர்களை தலைவர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் .அருகில் பேரவை பொது செயலாளர் மற்றும் பேரவை நிர்வாகிகள் ..

விபத்தில் கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழரசு அவர்களை தலைவர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் .அருகில் பேரவை பொது செயலாளர் மற்றும் பேரவை நிர்வாகிகள் ..

No comments:

Post a comment