அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 26 November 2015

வீரத்தாய் இராணி அவர்களின் வீரவணக்கம் நாளில் நடைபெறும் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறிக்கு எதிராக அய்யா அதியமான் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் கருத்துரிமை முழக்க பொதுகூட்டதிற்கு கரூர் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக மாவட்டம் முழுவதும் ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகள்

வீரத்தாய் இராணி அவர்களின் வீரவணக்கம் நாளில் நடைபெறும் மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறிக்கு எதிராக அய்யா அதியமான் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் கருத்துரிமை முழக்க பொதுகூட்டதிற்கு கரூர் மாவட்ட ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக மாவட்டம் முழுவதும்  ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகள்
No comments:

Post a comment