அண்மையச்செய்திகள்

Thursday, 19 November 2015

"திராவிடர் விடுதலை கழகம்" சார்பில்மக்களைப் பிளவுபடுத்தும் பார்ப்பன மதவாத எதிர்ப்பு திறந்தவெளி மாநாடு ..

அய்யா அதியமான் அவர்கள் கருத்துரையாற்றுகிறார்

மக்களைப் பிளவுபடுத்தும் பார்ப்பன மதவாத எதிர்ப்பு திறந்தவெளி  மாநாடு

"திராவிடர் விடுதலை கழகம்" சார்பில் 1.12.2015  அன்று சென்னையில்

மக்களை பிளவுபடுத்தும் பார்பண மதவாதத்தை எதிர்த்திடுவோம் ...

மதுவெறி மதவெறி சாதிவெறி க்கு எதிரான களப்பணியில் தொடர்ந்து ஆதித்தமிழர் பேரவை அய்யா தலைமையில் முன்னேறும்.
No comments:

Post a comment