அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 17 October 2017

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவை ஒன்றியம் சாயர்புரம் அருகிலுள்ள பட்டாண்டிவிளையில் 15/10/2017 நேற்று காலை 10.00 மணியளவில் ஸ்ரீவை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைப்பெற்றது

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவை ஒன்றியம் சாயர்புரம் அருகிலுள்ள பட்டாண்டிவிளையில் 15/10/2017 நேற்று காலை 10.00 மணியளவில் ஸ்ரீவை ஒன்றிய செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைப்பெற்றது. தலைமை,
ஒன்றியசெயலாளர்
கதிர்வேல்
முன்னிலை,
ஒன்றிய தலைவர்
காெம்பன்,
ஒன்றிய நிதி செயலாளர்
சக்திவேல்,
ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளர்
வைகை செல்வன்,
ஒன்றிய இளைஞரணி தலைவர்
குருசுப்பு,
ஒன்றிய மாணவரணி செயலாளர்
அருந்ததிமுத்து,
ஒன்றிய அமைப்பு செயலாளர்
ஆனந்த்,
ஒன்றிய காெள்கை பரப்பு செயலாளர்
வேல்முருகன்,
மற்றும் நகர,கிளை பாெறுப்பாளர்கள் கலந்து காெண்டனர்.

கூட்டத்தில்தீர்மானம்:
தீர்மானம்:1
ஒன்றியம்
முழுவதிலும் கிளைகள் துவங்க பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:2
கிளைகளில் புதிய களப்பணி பாெறுப்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:3
ஒன்றியத்தில்
உள்ள அனைத்து கிளைகளிலும் அமைப்பின் காெடி கம்பம்,விளம்பர பலகை அமைக்கப் பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:4
ஒன்றியம் சார்பாக கிளை பாெறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் அமைப்பின் உறுப்பினர் படிவம் வழங்க பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:5
நம் சமூகத்தின் உயிர் தியாகம் செய்த அனைத்து பாேராளிகளுக்கும் ஒன்றியத்தின் அனைத்து கிளை களில் வீரவணக்கம் செலுத்த பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:6
பகுதியில் ஆதிக்க சாதி வெறியர்கள் தாக்குதலுக்கு மாவட்டம்,ஒன்றியம் சார்பாக நடைபெறும் பாேராட்டங்கள், ஆர்பாட்டங்கள், அனைத்திலும் கிளை நிர்வாகிகள் கலந்து காெள்ள பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:7
ஒன்றியத்தில்
உள்ள அனைத்து கிளைகளில் படித்து முடித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பினை அமைத்திட ஒன்றிய கிளை நிர்வாகிகள் களப்பணியாற்றிட வேண்டும்.
தீர்மானம்:8
ஒன்றியத்தின்
கிளை பாெறுப்பாளர்கள் அனைவரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்,
ஈராேட்டின்தந்தை
பெரியார் அவர்களின் காெள்கைகளை பின்பற்ற பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:9
மதுவெறி,மத வெறி,சாதிவெறினை
எதிர்த்து திபாவளியினை புறக்கணிக்க பட வேண்டும்.
தீர்மானம்:10
அமைப்பின் தலைமை,மாவட்டம் அவர்களின் அறிவிப்பின்படி ஆணைகிடங்க ஒன்றியத்தின் அனைத்தும் கிளைகளின் களப்பணிகள் செயல் பட வேண்டும்.
தகவலுக்காக,
ஒன்றியக் குழு
ஸ்ரீவை குண்டம்
தூத்துக்குடி மாவட்டம்
ஆதித்தமிழர் பேரவை


No comments:

Post a comment