அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

மேலப்பாளையம் தோழர் மாரிமுத்து அவர்களின் தந்தையார் அவர்களுக்கு ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் புகழஞ்சலிநெல்லை மாவட்ட களப்போராளி மேலப்பாளையம் தோழர் மாரிமுத்து அவர்களின் தந்தையார் நேற்று உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்
ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் தோழர ்கலந்து கொண்டு புகழஞ்சலி செலுத்தினார்கள்
No comments:

Post a comment