அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 17 October 2017

நெல்லையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் இரண்டாவது நாளாக மக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது தோழர் தமிழ்க்குட்டி தலைமையில்

நெல்லையில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் இரண்டாவது நாளாக மக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது தோழர் தமிழ்க்குட்டி தலைமையில்
No comments:

Post a comment