அண்மையச்செய்திகள்

Sunday, 8 October 2017

கம்பம் ஒன்டிவீரன் நகரில் "ஆதித்தமிழன் அறிவாலயம்" #நூலகம் திறக்கப்பட்டது

கம்பம் ஒன்டிவீரன் நகரில் "ஆதித்தமிழன் அறிவாலயம்" #நூலகம் திறக்கப்பட்டது
*********
அறிவாயுதம் ஏந்துவோம் விடுதலையாவோம் என்ற கொள்கை முழக்கத்தோடு இன்று தேனி கம்பம் ஒன்டிவீரன் நகரில் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் நீலச்செங்கொடி ஏற்றப்பட்டு
#ஆதித்தமிழன்_அறிவாலயம் #நூலகம் திறக்கப்பட்டது
கம்பம் பகுதி தோழர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்


No comments:

Post a comment