அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

அமெரிக்க மாகாணத்தில் கலிபோர்னியாவில் செயல்பட்டுவரும் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தை (Ambetkar King Study Circle ) சார்ந்த தோழர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.அமெரிக்க மாகாணத்தில் கலிபோர்னியாவில் செயல்பட்டுவரும் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தை (Ambetkar King Study Circle ) சார்ந்த தோழர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
இப்படிப்பு வட்டத்தில் தன்னையும் இனைத்துக்கொண்டு சிறப்பாக செயல்பட்டுவரும் #ஆதித்தமிழர_பேரவையை சேர்ந்த அண்ணன் செல்வா (நடுவில் Blue check shirt) அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்..

நாடு கடந்து அண்ணலை கொண்டு சேர்க்கும் #AKSC தோழர்கள் அனைவருக்கும் தாயகத்திலிருந்து #ஆதித்தமிழர்_பேரவை சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

No comments:

Post a Comment