அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

திருப்பூர் தெற்கு மாவட்ட சிறப்பு செயர்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது29.10.17 திருப்பூர் தெற்கு மாவட்ட சிறப்பு செயர்குழு கூட்டம் மாவட்டச்செயலாளர் தோழர் அர்ச்சுனன் தலைமையில் நடைபெற்றது
தலைமை நிலையச்செயலாளர் ஆனந்தன் உள்ளிட்ட தோழர்கள் கலந்து கொண்டனர்
No comments:

Post a comment