அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

புற்றுநோயில்லா மாநகரை உருவாக்குவோம் ! எதிர்கால தலைமுறையையை வளமாக்குவோம் !

புற்றுநோயில்லா மாநகரை உருவாக்குவோம் !
எதிர்கால தலைமுறையையை வளமாக்குவோம் !
#நீரோடை
#ஈரோடு

எதிர்கால தலைமைறையின் மேல் அக்கறையில் விழிப்புணர்வு செய்துக்கொண்டிருக்கும் ஆதித்தமிழர் பேரவை ஊடகப்பிரிவுச் செயலாளர் தோழர் இரா வீர வேந்தன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்..
எதிர்கால தலைமுறையை
வளமாக்குவோம்
#ஆதித்தமிழர்_பேரவை
.

No comments:

Post a comment