அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 31 October 2017

திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்ட தலைவர் தோழர் #அன்புரோசு அவர்களின் இறுதி நிகழ்வில் ஆதித்தமிழர் பேரவையினர் வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்ட தலைவர் தோழர் #அன்புரோசு அவர்களின் இறுதி நிகழ்வில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் தோழர் அருந்ததி அரசு தூத்துக்குடி கு.கி. கலைகண்ணன் மற்றும் தோழர்கள் கலந்து கொண்டு வீரவணக்கம் செலுத்தினர்

No comments:

Post a comment