அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 25 October 2017

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் 2015 விதிகளை தீவிரப்படுத்திட வலியுறுத்தி திருப்பூர் மாநகர ஆதித்தமிழர் பேரவை இளைஞர் அணி நடத்தும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் 2015 விதிகளை தீவிரப்படுத்திட வலியுறுத்தி திருப்பூர் மாநகர ஆதித்தமிழர் பேரவை இளைஞர் அணி நடத்தும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்


No comments:

Post a Comment