அண்மையச்செய்திகள்

Tuesday, 17 October 2017

நெல்லை மாவட்டம் தாழை முகாம் அருணாசலநகர் பகுதியில் நிலவேம்பு குடிநீர் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக வழங்கப்பட்டது

நெல்லை மாவட்டம் தாழை முகாம் அருணாசலநகர் பகுதியில் நிலவேம்பு குடிநீர் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பாக வழங்கப்பட்டது


No comments:

Post a comment