அண்மையச்செய்திகள்

Friday, 13 October 2017

நெல்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் நகரில் ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில் மக்கநிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது


நெல்லை டாக்டர் அம்பேத்கர் நகரில்
ஆதித்தமிழர் பேரவை சார்பில்
பாளை ஒன்றிய செயலாளர் ந.தமிழ்குட்டி தலைமையில் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குவதை க.ஒண்டிவீர முருகேசன் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்...No comments:

Post a comment