அண்மையச்செய்திகள்

Wednesday, 4 October 2017

அமெரிக்காவில் Ambedkar king study circle சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் வழங்கிய இரண்டு மணி நேர செவ்வி

அமெரிக்காவில் Ambetkar king study circle புதிய இணையதளத்தை
www.akscusa.org தொடங்கி வைத்து ஆதித்தமிழர் பேரவை கடந்து வந்த பாதை என்ற தலைப்பல் conference call மூலம் அய்யா அதியமான் அவர்கள் ஆற்றிய செவ்வி கீழ
(நம் வரலாற்று முழுதகவல்களையும் விரிவாக விவரித்துள்ளார்)

******
செவ்வி mp3 - https://drive.google.com/file/d/0B-Dkvyw7NXuYX2VFaU9SVGRvMWc/view?usp=drivesdk
-
Youtube link - https://youtu.be/YBqAPowaLhE

அமெரிக்காவில் Ambedkar king study circle சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் வழங்கிய இரண்டு மணி நேர செவ்வி
***********

அமெரிக்காவில் Ambedkar king study circle சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் அய்யா அதியமான் அவர்கள் வளங்கிய முழு செவ்வி ( ஒரு மணி நேரம் முடிவு செய்யப்பட்டு தொடங்கிய செவ்வி இரண்டு மணி நீடித்தது ) இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஆதித்தமிழர்களின் வரலாறு புத்தகங்கள்,ஆதித்தமிழர் பேரவையின் செயல்பாடுகள் போன்றவற்றை ஆதித்தமிழர் பேரவை இணையம் மூலம் படித்து அந்த தகவல்கள் மிகச்சிறப்பாக இருந்தததையும் மேலும் தங்களுக்கான வரலாற்று தெளிவுகளை கேட்டு பெற்று அய்யா அதியமான் அவர்களுக்கும் ஆதித்தமிழர் பேரவையின் சமரசமற்ற நீலச்சட்டை போராளிகளும் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தனர்

செவ்வி mp3 - https://drive.google.com/file/d/0B-Dkvyw7NXuYX2VFaU9SVGRvMWc/view?usp=drivesdk
-
Youtube link - https://youtu.be/YBqAPowaLhE

அமெரிக்காவில் san francisco மாகாணத்தின் California வில் உள்ள Ambedkar king study circle சார்பில் நடைபெற்ற உலக கருத்தரங்கில் ஆதித்தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அய்யா அதியமான் அவர்கள் கலந்துக் கொண்டு "இந்திய சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காய் போராடிவரும் ஆதித்தமிழர் பேரவை கடந்து வந்த பாதைகள் " என்ற தலைப்பில் Conference CALL மூலம் கருத்துரையாற்றினார் ,
அதனை தொடர்ந்து கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டர்வர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு பதிலளித்தார்

நேரம்

India
September 30 - 2017
Time 7am to 8 am

USA
September 29 - 2017

PST (USA)
6.30pm to 7.30pm

CST (USA)
8.30pm to 9.30pm

EST (USA)
9.30pm to 10.30pm

No comments:

Post a comment